تبلیغات
سلام شیعه - رؤیا
"أین المظطرّ الّذی یُجاب إذا دُعی " خوش آمدید" سلام شیعه "
قبل از بحث در مورد ارتباط به شکل رؤیا وخواب باید به این نکته توجه کنیم که خوابهای ما به سه قسم تقسیم می شوند:

1-خوابهای مربوط به گذشته زندگی وامیال وآرزوها که بخش مهمی از خوابهای ما را تشکیل می
 
 دهد .گاهی در طول روز کاری انجام می دهیم وآنرا شب در عالم رؤیا مشاهده می کنیم.

2-خوابهای پریشان ونامفهوم که به خاطر فعالیت قوه وهم وخیال ،انسان آن خوابها را می بیند ،البته ممکن است انگیزه های روانی هم داشته باشد اما این نوع از خوابها بر خاسته از خیال و وهم است ،هر چه این قوه تقویت شود تعداد این خوابها هم بیشتر می شود . یک نکته قابل تأملی که در اینجا وجود دارد ولی معمولاً از آن غفلت می شود این است که قوه خیال تا چه اندازه باید پرورش داده شود ؟ این قوه وجودش (مخصوصا در بچه ها )باعث می شود که ما بتوانیم افق وسیعتری را برای خود ترسیم کنیم وبا مخلوط کردن اطلا عات وتصاویر دریافتی به تصاویر واطلاعات جدیدتری برسیم ،برای نمونه انسان همیشه خیال پرواز را در سر می پروراند که اکنون به آن دست یافته است یا خیالاتی از این دست که باعث پیشرفت او شده است واین به برکت قوه تخیل است اما این قوه نباید زیاد مورد اهمیت قرار بگیرد به طوری که تمام وقتمان را گرفته وما را مشغول خود کند که اگر چنین شد وتمام وجودمان را فرا گرفت ودر آن متعادل نشدیم کم کم از جامعه فاصله می گیریم و همیشه با اوهام وخیالاتمان زندگی می کنیم واز زندگی واقعی که همراه است با سختی ،لذتی نمی بریم ، برای همین است که فیلمهای تخیلی هالیوود بیشتر از فیلمهای دیگرش بوده وفرزندان بیگناه این مملکت وحتی خودشان را نیز گرفتار اوهام کرده و از واقعیات فراریشان می دهد.

3-خوابهایی که مربوط به آینده است واز آینده خبر می دهد ومطلبی در ضمن آن به بیننده خواب گفته می شود .

جالب اینکه در  مورد این سه خواب روایتی از پیامبرعزیزمان وارد شده است که ایشان می فرماید:
"خواب ورؤیا سه گونه است :گاهی بشارتی از ناحیه خداوند است ،گاه وسیله غم واندوه از سوی شیطان است وگاه مسائلی است که انسان در فکر خود می پروراند و آن را در خواب می بیند ."
بعضی از خوابها شیطانیند بنابر این علماء می گویند که خواب اگر صادقه باشد به درد می خورد و گرنه باید آنرا دور انداخت وتوجهی به آن نکرد .
اما آیا همه می توانند رؤیای صادقه ببینند وآیا این رؤیا اولاً برای خودش وثانیاً برای دیگران حجت است وقابل قبول ومی تواند منبع استفاده باشد یا خیر ؟
جواب:همه نمی توانند رؤیای صادقه ببینند ویا قدرت تشخیص صادقه بودن برایشان مشکل است به خاطر همین سختی تشخیص بود که حضرت ابراهیم سه بار در خواب دیدد که باید فرزندش را قربانی کند تا اینکه به صادقه بودنش یقین پیدا کرد.
ام به هر حال ممکن است برای کسی این رؤیا اتفاق بیافتد که در این صورت این رؤیا تنها برای خود او حجت است اما برای دیگران حجیت ندارد مگر به دلیلی دیگر برای دیگری ثابت شود به طوری که آن دیگری یقین به آن خواب پیدا کند که در این صورت نیز آن خواب نیست که حجت است بلکه این یقین اوست که حجت است .
پس به طور کلی خواب حجت نیست در نتیجه اگر کسی ادعا کرد که خواب حضرت را دیده است وحضرت فلان مطلب را فرموده است این خواب برای ما حجت نیست فلذا کسانی که ادعای دروغین بر دیار حضرت در خواب را دارند با این بیان فضلی برایشان نیست تا ما دوروبرشان جمع شویم وبپرسیم که امام چه فرمودند .
خلاصه اینکه دیدار حضرت در خواب ممکن است اما حجیت خواب محل اشکال است به امید اینکه کارهای ما عاقلانه باشد چون شیعه مکتبش آمیخته با عقل است.
طبقه بندی: ارتباط وملاقات با امام زمان (عج)، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
نوشته شده در تاریخ : سه شنبه 7 تیر 1390 | توسط : نصیری | نظرات()